• بازدید از ویدو

  بدون نیاز به داشتن پسورد اکانت شما  
  شروع آنی پس از پرداخت وجه  
  بازدید واقعی ایرانی  
  قیمت هر 1000 بازدید 18000 تومان  

 • لایک

  بدون نیاز به داشتن پسورد اکانت شما  
  شروع آنی پس از پرداخت وجه  
  لایک واقعی ایرانی  
  قیمت هر 1000 لایک 17000 تومان  

 • فالوور خارجی

  بدون نیاز به داشتن پسورد اکانت شما  
  شروع آنی پس از پرداخت وجه  
  فاللور های خارجی باکیفیت عالی  
  قیمت هر 1000 فالوور 20000 تومان  

 • فالوور ایرانی

  بدون نیاز به داشتن پسورد اکانت شما  
  شروع آنی پس از پرداخت وجه  
  بازدید واقعی ایرانی  
  قیمت هر 1000 فالوور 25000 تومان